Skip to content

Spirare Talent Valley

Waarom?

Spirare gelooft dat iedere jongere de mogelijkheid moet krijgen om op passende wijze te leren en zich te ontwikkelen in het verlengde van hun persoonlijke drijfveren. In onze maatschappij biedt het reguliere onderwijs de meeste jongeren daartoe voldoende inspiratie. Toch is er een groep jongeren die in het huidige onderwijssysteem vastloopt. Een gedeelte van deze groep jongeren presteert nog goed in het reguliere onderwijs, maar loopt op persoonlijk niveau vast. Een andere veel voorkomende groep wordt gekenmerkt door jongeren wiens schoolprestaties juist het tegenovergestelde laten zien. Deze jongeren ondervinden een grote kloof tussen hun interesses en het aangeboden curriculum, tonen daardoor weinig tot geen motivatie en presteren in veel gevallen (ver) onder de maat. 

Bij beide groepen ontstaan, soms zelfs al op jonge leeftijd, gedrags- en/of concentratieproblemen, (over)vermoeidheid of juist extreme dynamiek. Ze voelen zich vaak eenzaam, anders en onbegrepen. Ook depressie en suïcidale gedachten komen regelmatig voor. Dit zijn echter symptomen van een onderliggend omgevingsprobleem, veroorzaakt doordat de schoolse omgeving niet aansluit bij de behoeften van deze jongeren op professioneel en emotioneel gebied. Bovendien missen zij in het reguliere onderwijs gelijkgestemden waar zij o.a. hun sociale vaardigheden mee verder kunnen ontwikkelen en waar zij hun interesses en zienswijze mee kunnen delen. 

Kenmerkend voor deze jongeren is dat ze graag bezig zijn met vernieuwing, verbetering en verandering. Hun talenten, drijfveren en interesses liggen vaak op het creatieve, muzikale, sportieve en kunstzinnige vlak en binnen het ondernemerschap. Veelal hebben zij iets nieuws te ontwikkelen binnen een discipline of voegen ze disciplines samen en creëren daarmee een nieuw beroep. Om hen tot bloei te laten komen hebben ze een omgeving nodig waar zij geprikkeld worden om hun interesses en drijfveren te onderzoeken en hun talenten verder uit te ontwikkelen. De praktijk leert namelijk dat deze jongeren pas ontdekken waar hun werkelijke kracht zit, als zij de ruimte en ondersteuning krijgen om te gaan onderzoeken wat ze écht leuk vinden. Dit vraagt om een persoonlijk afgestemd traject wat binnen de huidige schoolse kaders lastig te realiseren is. Hierdoor worden veel talenten van deze jongeren niet aangesproken en gaan deze talenten verloren. We zien dat hierdoor uiteindelijk ook een gebrek aan zingeving ontstaat bij jongeren en depressieve stoornissen met suïcidale gedachten.

Spirare Talent Valley biedt voor deze jongeren een alternatieve omgeving met gelijkgestemden, gericht op de persoon en zijn of haar drijfveren en talenten. Lees meer over onze aanpak op de pagina “how & what”.