Skip to content
Ambulante begeleiding

Spirare Talent Valley

Ambulante begeleiding Lifetrackers

Spirare Talent Valley begeleidt de LifeTrackers in de ontwikkelomgeving van Spirare. Soms ervaart een Lifetracker emotionele drempels om direct deel te nemen aan de begeleidingstrajecten op Spirare. Met name in de rustfase kan hiervan soms sprake zijn. In dit geval zal Spirare een ambulante begeleider inzetten om de Lifetracker thuis te bezoeken en te begeleiden. Dit steeds met het doel om de LifeTracker te motiveren om deel te nemen aan de begeleiding op Spirare. De overgang van ambulante naar de locatie gebonden begeleiding kan hierbij geleidelijk plaatsvinden.