Skip to content

Spirare Talent Valley

Ambulante begeleiding Lifetrackers

Spirare Talent Valley begeleidt de LifeTrackers in de ontwikkelomgeving van Spirare. Soms ervaart een Lifetracker emotionele drempels om direct deel te nemen aan de begeleidingstrajecten op Spirare. Met name in de rustfase kan hiervan soms sprake zijn. In dit geval zal Spirare een ambulante begeleider inzetten om de Lifetracker thuis te bezoeken en te begeleiden. Dit steeds met het doel om de LifeTracker te motiveren om deel te nemen aan de begeleiding op Spirare. De overgang van ambulante naar de locatie gebonden begeleiding kan hierbij geleidelijk plaatsvinden.

Ambulante begeleiding op scholen en bij instanties

Spirare heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en ondersteunen van hoogbegaafden, zowel binnen als buiten de schoolse kaders. Wij delen graag onze kennis en ervaringen met scholen en instanties die (vermoedelijk) een hoogbegaafde jongere in de klas hebben en advies en/of ondersteuning wensen. Samen gaan wij daarbij op zoek naar een passende en wenselijke oplossing voor de leerling, de school, instanties en de omgeving.  

Wij kunnen in overleg met u een traject of bijeenkomst vormgeven waarbij wij bijvoorbeeld de volgende aspecten kunnen opnemen:

  • informatie in de vorm van lezingen en workshops over hoogbegaafdheid aan leerkrachten/docenten/interne begeleiders en ouders
  • handvaten in verband met de specifieke problematiek van de (hoog)begaafde en/of hoog sensitieve leerling
  • ondersteuning bij het ontwikkelen van een individuele leerlijn
  • observatie in de klas
  • bijdragen aan een richtinggevend kader voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op school en het signaleren van deze problematiek bij leerlingen