Skip to content
Aspiraties

Spirare Life Awareness Park

Aspiraties

Onze zienswijze is onze visie

Iedereen wordt bewust en onbewust gedreven door zijn aspiraties, een innerlijke drijfveer, een eigen wens, een verlangen, ambitie, roeping, passie of ideaal. Hieruit komt het verlangen voort om vanuit die persoonlijke wens een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving waar je deel van uit maakt. Je wenst daarin bovendien herkend, erkend en gewaardeerd te worden. Van nature draag je de vaardigheden c.q. de mogelijkheden in je, of kun je deze ontwikkelen, om jouw eigen aspiraties ook daadwerkelijk te vervullen. Jouw aspiraties zijn een belangrijke aanwijzing voor de rol die je als persoon binnen je leef- , leer- en werkomgeving en binnen onze samenleving zou kunnen spelen.

Het ontwikkelingsproces van aspiraties tot realiteit wordt gestuurd door een natuurlijk spiralend navigatie mechanisme van emoties, dat in de mens besloten ligt. Deze navigatie kan de ogenschijnlijke tegenstellingen in ons denken en handelen overstijgen en zo ons helpen uitdrukking te geven aan de unieke ‘roeping’ of ‘levensopdracht’ die met de mens verbonden is.

Laten ervaren, mogelijkheden bieden om te leren en stimuleren om te doen, ziet Spirare als middel om je natuurlijke navigatie te ontsluiten en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een bezielde samenleving. Een samenleving waarin individuen worden uitgenodigd, opgeleid en gestimuleerd, om vanuit de eigen aspiraties met elkaar te co-creëren bij het bouwen van een duurzame wereld. Een wereld waarin ook bedrijven, organisaties en naties vanuit de eigen collectieve ambities geïnspireerd en verbonden samenwerken aan het ontstaan van de door eenieder gewenste harmonieuze, welvarende, vreedzame, liefdevolle en inspirerende samenleving. Het laten ervaren en de mogelijkheden bieden om te leren en stimuleren om te doen, maakt Spirare ook bijzonder en anders dan andere initiatieven. Geen dogmatisch denken, maar steeds openstaan voor andere zienswijzen. Steeds duurzaam kiezen zonder vast te houden aan verouderde structuren die zich in onze samenleving genesteld hebben. Altijd dicht bij de realiteit.

Vanuit deze visie ontplooit Spirare verschillende initiatieven. Als vanzelfsprekend sluit dit aan op vele maatschappelijke trends zoals duurzaamheid, sociale innovatie en maatschappelijk ondernemen. Maar ook draagt dit bij aan de zelfontplooiing van de individuele persoon en zijn mogelijkheden om actief te participeren in innovatieve processen.

Onze passie is onze missie

Spirare, een inspirerende omgeving als vertrekpunt om samen op weg te gaan naar een nieuwe duurzame wereld. Gedreven door onze natuurlijke navigatie, onze emoties en drijfveren willen wij samen onze samenleving duurzaam innoveren door bewustwording, doorbreken van bestaande structuren, sociale innovatie, maatschappelijk ondernemen en een leven lang leren.

Spirare wil:

  • mensen en organisaties inspireren en ondersteunen om vanuit hun diepere eigen drijfveren, roeping en idealen, te leven en te werken;
  • mensen aanmoedigen om hun emoties serieus te nemen en hun eigen natuurlijk navigatie mechanisme te gebruiken;
  • organisaties (onderwijs, zorg, bedrijven) in onze samenleving inspireren en ondersteunen om zich zo te organiseren dat het voor mensen mogelijk wordt om te leven, te leren en te werken vanuit hun eigen drijfveren;
  • een nationaal en internationaal ontmoetingspunt zijn voor mens, organisatie en samenleving, ter ondersteuning van het grote veranderingsproces in onze samenleving.

Spirare levert hiermee een bijzondere maatschappelijke bijdrage voor een bezielde en inspirerende samenleving met gepassioneerde individuen.

Spirare Life Awareness Park

Aspiraties

Onze zienswijze is onze visie

Iedereen wordt bewust en onbewust gedreven door zijn aspiraties, een innerlijke drijfveer, een eigen wens, een verlangen, ambitie, roeping, passie of ideaal. Hieruit komt het verlangen voort om vanuit die persoonlijke wens een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving waar je deel van uit maakt. Je wenst daarin bovendien herkend, erkend en gewaardeerd te worden. Van nature draag je de vaardigheden c.q. de mogelijkheden in je, of kun je deze ontwikkelen, om jouw eigen aspiraties ook daadwerkelijk te vervullen. Jouw aspiraties zijn een belangrijke aanwijzing voor de rol die je als persoon binnen je leef- , leer- en werkomgeving en binnen onze samenleving zou kunnen spelen.

Het ontwikkelingsproces van aspiraties tot realiteit wordt gestuurd door een natuurlijk spiralend navigatie mechanisme van emoties, dat in de mens besloten ligt. Deze navigatie kan de ogenschijnlijke tegenstellingen in ons denken en handelen overstijgen en zo ons helpen uitdrukking te geven aan de unieke ‘roeping’ of ‘levensopdracht’ die met de mens verbonden is.

Laten ervaren, mogelijkheden bieden om te leren en stimuleren om te doen, ziet Spirare als middel om je natuurlijke navigatie te ontsluiten en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een bezielde samenleving. Een samenleving waarin individuen worden uitgenodigd, opgeleid en gestimuleerd, om vanuit de eigen aspiraties met elkaar te co-creëren bij het bouwen van een duurzame wereld. Een wereld waarin ook bedrijven, organisaties en naties vanuit de eigen collectieve ambities geïnspireerd en verbonden samenwerken aan het ontstaan van de door eenieder gewenste harmonieuze, welvarende, vreedzame, liefdevolle en inspirerende samenleving. Het laten ervaren en de mogelijkheden bieden om te leren en stimuleren om te doen, maakt Spirare ook bijzonder en anders dan andere initiatieven. Geen dogmatisch denken, maar steeds openstaan voor andere zienswijzen. Steeds duurzaam kiezen zonder vast te houden aan verouderde structuren die zich in onze samenleving genesteld hebben. Altijd dicht bij de realiteit.

Vanuit deze visie ontplooit Spirare verschillende initiatieven. Als vanzelfsprekend sluit dit aan op vele maatschappelijke trends zoals duurzaamheid, sociale innovatie en maatschappelijk ondernemen. Maar ook draagt dit bij aan de zelfontplooiing van de individuele persoon en zijn mogelijkheden om actief te participeren in innovatieve processen.

Onze passie is onze missie

Spirare, een inspirerende omgeving als vertrekpunt om samen op weg te gaan naar een nieuwe duurzame wereld. Gedreven door onze natuurlijke navigatie, onze emoties en drijfveren willen wij samen onze samenleving duurzaam innoveren door bewustwording, doorbreken van bestaande structuren, sociale innovatie, maatschappelijk ondernemen en een leven lang leren.

Spirare wil:

  • mensen en organisaties inspireren en ondersteunen om vanuit hun diepere eigen drijfveren, roeping en idealen, te leven en te werken;
  • mensen aanmoedigen om hun emoties serieus te nemen en hun eigen natuurlijk navigatie mechanisme te gebruiken;
  • organisaties (onderwijs, zorg, bedrijven) in onze samenleving inspireren en ondersteunen om zich zo te organiseren dat het voor mensen mogelijk wordt om te leven, te leren en te werken vanuit hun eigen drijfveren;
  • een nationaal en internationaal ontmoetingspunt zijn voor mens, organisatie en samenleving, ter ondersteuning van het grote veranderingsproces in onze samenleving.

Spirare levert hiermee een bijzondere maatschappelijke bijdrage voor een bezielde en inspirerende samenleving met gepassioneerde individuen.