Skip to content
Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Spirare Talent Valley

Is Spirare Talent Valley een school?

Nee, Spirare is geen school. Spirare is formeel een zorgorganisatie. Om de LifeTrackers (jongeren) te kunnen voorzien in hun zorg- en ontwikkelbehoeften is een omgeving buiten schoolse kaders en structuren nodig. Wij zijn daarom een zorgorganisatie en bieden op maat gemaakte specialistische begeleidingstrajecten voor hoogbegaafden jongeren die in het huidige reguliere onderwijs niet geboden kunnen worden. 

Doet Spirare aan teruggeleiding naar school?

Als een LifeTracker (jongere) uit de Rustfase komt, wordt samen met de TrackGuide het te belopen ontwikkelpad uitgezet. In de daaropvolgende Oriëntatiefase worden concrete stappen gezet in het onderzoek naar de drijfveren, talenten, passies en interesses van de LifeTracker. De LifeTrackers die dat wensen worden vervolgens ondersteund tijdens de Integratiefase bij de teruggeleiding naar school. Hierbij is het voorwaarde dat dit altijd in het belang is van de LifeTracker en in het verlengde ligt van de drijfveren van de betreffende LifeTracker. Tevens is het belangrijk om op te merken dat de Rustfase en Oriëntatiefase soms een jaar, soms wel jaren kunnen duren. Een teruggeleiding naar school voordat een LifeTracker hier fysiek en emotioneel klaar voor is, kan ernstige beschadigingen in het karakter en de identiteitsvorming opleveren. Teruggeleiding gaat daarom vaak door middel van proefplaatsingen.

Hoe meld ik mijzelf of een jongere aan? 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@spirare.org met daarin: de naam, korte omschrijving van de huidige situatie en eventuele hulpvraag. Op basis hiervan wordt een intake gesprek ingepland om samen te bespreken of Spirare de juiste plek is en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een traject bij Spirare Talent Valley te kunnen volgen? 

Als je onder de 16 jaar bent, heb je toestemming nodig van de leerplicht. Dit geldt ook als je 16 of 17 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt. Daarnaast heb je een Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugwet of PGB WMO) nodig wat je bij Spirare kunt besteden om jouw traject bij Talent Valley te kunnen bekostigen. Tijdens het intake gesprek is er ruimte om hierover vragen te stellen en kunnen wij eventueel adviseren over de te nemen stappen. Daarnaast is Spirare een drugsvrije omgeving en kan een traject alleen worden gestart als je volledig vrij bent van stimulerende middelen (soft- en harddrugs).

Wat zijn de openingstijden van Spirare Talent Valley? 

Talent Valley is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur. Op woensdag zijn wij voor de LifeTrackers gesloten.

Hoe kom ik met het openbaar vervoer naar het Spirare terrein? 

Spirare beschikt over eigen personenbusjes. Deze busjes halen en brengen de LifeTrackers die met het openbaar vervoer reizen op, op het station van Blerick (Venlo) en Helmond. Wij rijden daarom ’s ochtends en ’s middags van en naar deze stations om onze LifeTrackers en Guides op te halen en weer weg te brengen. Voor de LifeTrackers wordt aangegeven op welke tijden het busje rijdt. 

Wat zijn de kosten van, en hoe bekostig ik een traject bij Spirare? 

De kosten zijn afhankelijk van de noodzakelijke begeleiding (o.a. aantal dagen en aantal individuele uren). Na het intake gesprek wordt een kostenoverzicht toegestuurd. Dit overzicht is nodig om een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te vragen waarmee het traject bij Spirare kan worden betaald. Zowel jongeren onder de 18 als volwassenen kunnen aanspraak maken op een Persoonsgebonden Budget (PGB) waardoor zij zelf ondersteuning, begeleiding en zorg kunnen inkopen (zie: www.pgb.nl). Het is ook mogelijk om het traject zelf te financieren.