Skip to content

Spirare Life Awareness Park

Een bruisende en inspirerende omgeving

Spirare Life Awareness Park in Heibloem (vanaf jan 2022) biedt een ervaringsomgeving met een groot aantal ervaar-, ontwikkel- en doe-omgevingen en een veelheid aan activiteiten. Het Park vormt de basis voor Spirare Talent valley en de daaruit voortkomende activiteiten van Spirare Inspiration Valley en Spirare Business Valley.

“Spirare Life Awareness Park” is een Ervaar, Ontwikkel en Doe Park met een veelheid aan activiteiten. Een bruisende en tegelijkertijd mediterende omgeving.  Een plek waar je wordt geïnspireerd en waar jouw creativiteit en talent wordt geprikkeld op een niet alledaagse manier. Een plek waar ruimte is om mensen zich te laten ontwikkelen op een uitzonderlijke wijze. Een omgeving waar je gezien wordt en jij jezelf kan zijn. Een centrum waar vele invalshoeken van duurzaamheid en innovatie samenkomen.

Bezoekers worden uitgenodigd en gesti­muleerd om hun talenten te (her)ontdekken door ervarings- en begeleidings­tra­jecten, met workshops, lezingen, trai­nings­kampen, informatieve ontdek­kings­tochten, summer schools, eve­ne­menten, conferenties, team buil­ding en de realisatie van jouw per­soonlijk project.

De activiteiten worden aangeboden met aandacht voor de emotionele ontwikkeling en het algemene welzijn van de persoon. De persoon zelf staat centraal vanuit zingeving.

De beoogde bruisende omgeving biedt de mogelijkheden om bezoekers te inspireren op tal van disciplines en ontwikkelrichtingen:

  • Next Step Meeting point
  • Crafts & Technical Workshops
  • Music & Singing & Dance & Artistic performing
  • Artistic & Creativity ability
  • Indoor andOutdoor physical activities
  • Awareness & Spiritual Life
  • Gaming & IT & Electronics
  • Play Discovery Forest

 

Voorbeeld: “Music & Singing & Dance & Artistic performing

Voor  “Music & Singing & Dance & Artistic performing” worden faciliteiten aangeboden om je talenten op o.a. muzikaal vlak te (her)ontdekken. Op het Park bevinden zich meerdere muziekkamers waarin muzieklessen worden gegeven en je vrijuit kunt oefenen, alleen of met anderen. In de muziekstudio zijn de faciliteiten aanwezig om onder begeleiding een opname te maken. In een andere ruimte is apparatuur beschikbaar om digitale muziek te produceren. Ten slotte vindt je er ook een klein theater waar je kunt optreden voor een klein publiek en je je eerste podiumvrees kunt overwinnen of waar een musical wordt opgevoerd die in één dag met een groepje is geproduceerd.

Voorbeeld: “Awareness & Spiritual Life”

Om je nieuwsgierigheid naar kennis, interesse in duurzaamheid en je verdieping in de steeds meer relevante ethische vraagstukken te faciliteren, worden workshops en ronde tafel gesprekken georganiseerd. Documentaires en/of relevante films worden gezamenlijk gekeken en achteraf bediscussieerd. Een sterrenkundige wordt uitgenodigd om een presentatie te  geven of voor een nachtelijke observatie. 

Voorbeeld: “Next Step Meeting point”

Spirare is méér dan enkel een plaats waar je je veilig voelt. Samen gaan we op zoek naar wat jouw volgende stap zou kunnen zijn zodat jij je ontwikkelt tot een persoon die volop kan deelnemen aan de maatschappij. Samen kijken we naar wat aansluit bij jouw interesses en aspiraties. Dit kunnen bijvoorbeeld stappen zijn naar ondernemerschap, studie of reizen. Lifeguides begeleiden je bij het voorbereiden op diverse staatsexamens en ondersteunen hierbij jouw autodidactisch vermogen. Op deze weg bieden wij jouw mogelijkheden om je rugzak te vullen met ervaringen en kennis zodat je jouw weg zelfstandig kan voortzetten.

De diversiteit aan activiteiten vergroot de kans dat een bezoeker haar talent en/of aspiraties kan (her)ontdekken en verder kan ontwikkelen. Waar mogelijk faciliteren wij de intrinsieke motivatie en ambitie van de individuele persoon, ook als hiervoor een beroep moet worden gedaan op een activiteit die nog niet op het Park aanwezig is. Spirare Talent Valley zorgt nu reeds met deze inspirerende aanpak dat talenten behouden blijven voor de maatschappij en inzetbaar zijn voor vooruitstrevende organisaties.

Het Park biedt aan de bezoeker een open karakter en contact met de natuur. Een omgeving waarin jij je al snel thuis zult voelen.

Ter ondersteuning van de activiteiten op het Park zullen catering mogelijkheden worden gerealiseerd en worden ook mogelijkheden geboden tot overnachting op het Park zodat meerdaagse of langere trajecten mogelijk zijn.

 

Ontwikkelomgeving = Ervaar + Ontwikkel+ Doe

Het ervaringspark beoogt personen te inspireren (Ervaren), te faciliteren om zich te kunnen ontwikkelen en te verdiepen (Ontwikkel) en tenslotte te ondersteunen bij het daadwerkelijk in praktijk brengen van de beoogde doelen (Doen).

Ervaar!

De levende ontwikkelomgeving is vervlochten met het park en haar vele ateliers en (workshop)ruimtes. Dit maakt Spirare Valley tot een ideale omgeving om diverse ontwikkeltrajecten en workshops te ervaren. De bezoeker maakt kennis met de de wereld van emoties en drijfveren. Emoties worden uitgelegd, verbanden tussen emoties worden getoond zodat je als bezoeker jezelf beter leert kennen en begrijpen. Je ervaart hoe licht, kleuren, kunst, muziek en andere factoren invloed hebben op je gevoelens. Je maakt kennis met de passies van onze Lifeguides en “hun” verhaal. Onze omgeving maakt je daarnaast bewust van de belangrijke maatschappelijke trends, veelal ingegeven door onze emoties, die een transformatie van onze samenleving inluiden.

Ontwikkel en Verdiep!

Geïnspireerd door ervaringen groei het verlangen naar verdieping en een ontwikkeling in de richting die de persoon intrigeerde. Onze omgeving en Lifeguides trachten personen hierin verder te faciliteren door het aanbieden van gerichte ontwikkeltrajecten, workshops, externe activiteiten en het begeleiden bij zelfstudie.

Doe!

Onze ontwikkelomgeving kan je als persoon tenslotte ook ondersteunen om jouw ervaringen en doorgemaakte ontwikkelingen in te zetten voor een volgende stap, vrij van de eerder ervaren belemmeringen, intrinsiek gemotiveerd en vanuit een verlangen naar zingeving en voldoening. Wij ondersteunen jou op de weg naar een volgende stap, ongeacht of deze stap een baan, studie, reis of ondernemerschap betreft.

Locatie

 

Aan de Heibloem 5

6089 NN Heibloem