Skip to content

Spirare Talent Valley

AANPAK

Spirare brengt jongeren (LifeTrackers) dichter bij hun bestemming zodat zij vanuit hun eigen kompas, intrinsieke motivatie en met behoud van hun eigen identiteit, zelfstandig deze weg verder kunnen bewandelen en daarmee een wenselijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Dit wordt gerealiseerd door: 

  • een persoonlijk traject, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte en interesses van de LifeTrackers
  • het in kaart brengen van de drijfveren, talenten, motivaties en aspiraties van LifeTrackers
  • hen te ondersteunen in de persoonlijke ontwikkeling en het tot zichzelf komen
  • het faciliteren van hun onderzoek en ontdekkingstocht in een veilige omgeving met gelijkgestemden
  • hen in beweging te brengen en voor te bereiden op een passende terugkeer naar de samenleving

FASES

Spirare Talent Valley biedt LifeTrackers een alternatieve, passende en inspirerende omgeving en specialistische begeleiding die passend is voor hoogsensitieve en/of bovengemiddeld/hoog begaafde jongeren in een omgeving met gelijkgestemden. Hierbij wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd door de intrinsieke motivatie aan te spreken o.a. middels een divers aanbod van inspirerende activiteiten, workshops en projecten. De eigen behoeften, passies en drijfveren van de LifeTracker staat hierbij centraal en LifeTrackers worden gestimuleerd om (ook buiten hun comfortzone) te onderzoeken waar hun eigen interesses en motivaties liggen.

 
Om LifeTrackers weer ‘back on track’ te krijgen, werkt Spirare Talent Valley in 3 fases:

1. Rustfase – Back to your roots, ‘Be or becoming yourself’ 

2. Oriëntatiefase – On route, ‘Discovering who you are’

3. Integratiefase – On track, ‘Reaching out to your destiny’

 
De fases volgen elkaar op, maar worden vaak ook synchroon doorlopen. Het komt ook voor dat LifeTrackers terugkomen in de rustfase om tot zichzelf te komen en opnieuw te bekijken welke weg ze te belopen hebben. Het tijdspad is per LifeTracker verschillend en afhankelijk van wat er nodig is voor hun proces.

De LifeTrackers worden in hun proces ondersteunt door TrackGuides en LifeGuides. Alle LifeTrackers hebben een persoonlijke TrackGuide, die vertrouwenspersoon is en met wie steeds in nauw overleg het te volgen ontwikkelpad wordt samengesteld. Spirare werkt (daar waar vereist) met verschillende SKJ-geregistreerde Senior TrackGuides. Naast de specialistische individuele begeleiding wordt ook begeleiding in een kleine groep aangeboden. Deze begeleiding wordt geleverd door diverse LifeGuides (ondernemers) die vanuit hun eigen passies, drijfveren en deskundigheid verschillende disciplines aanbieden om LifeTrackers te helpen in hun onderzoek naar hun talenten, drijfveren en passies.