MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS COVID-19 INGAANDE PER 18 MAART 2020

Venlo, 17 maart 2020

Betreft: Maatregelen in verband met het coronavirus Covid-19 ingaande per 18 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus Covid-19, de door de overheid genomen maatregelen én de maatschappelijke vraag om maatregelen, hebben ons doen besluiten verdere ingrijpende maatregelen te nemen.

Vanaf 18 maart 2020 kan Spirare Talent Valley, voor een nog onbekende maar beperkte termijn, geen Lifetrackers ontvangen op onze locatie in Venlo.

Zo dragen wij bij aan het door de regering ingezette beleid om de verspreiding van het virus waar mogelijk tegen te gaan. Verder is een belangrijke overweging dat veel van onze jongeren met het OV reizen en dit wordt als een groot risico aangemerkt. Ook hebben reeds een groot aantal Lifetrackers er voor gekozen in deze omstandigheden niet naar Spirare te komen. Tenslotte is het voor Spirare ook financieel niet langer verantwoord om onze begeleiding onveranderd voort te zetten.

Deze situatie noodzaakt Spirare tot tijdelijk het fors terugbrengen van de kosten. Omdat er sprake is van een bijzondere situatie met overmacht, geeft de overheid de mogelijkheid tot een werktijdverkorting en/of een beroep te doen op het vandaag aangekondigde noodfonds.

Als bestuurders van Spirare hebben wij besloten hierop een beroep te doen vanaf 18 maart 2020.

Wij benadrukken dat Spirare zich blijft inzetten voor de begeleiding van onze Lifetrackers. Spirare heeft immers een zorgplicht. De Trackguides zullen in de komende week met alle Lifetrackers en ouders of vertegenwoordigers telefonisch contact opnemen en bespreken hoe de begeleiding gestalte kan krijgen. Spirare hecht er belang aan dat het contact met de Lifetrackers wordt behouden en dat waar mogelijk activiteiten kunnen worden ontplooid individueel of in kleine groepen, op een locatie of digitaal. Het kader waarbinnen dit gebeurt is als volgt:

  1. Iedere week een telefonisch / online begeleidingsmoment tussen Lifetracker en de Trackguide, en eventueel met de ouders.
  2. Spirare zal proberen een digitale ontmoetingsplaats op te zetten.
  3. Waar mogelijk (organisatorisch en financieel) en gewenst, kan een individuele begeleiding door een Lifeguide in overweging worden genomen. Dit kan ook digitaal en/of op een verantwoorde locatie.
  4. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal Spirare ook steeds overwegen om met beperkte groepen op te starten op locatie van Spirare. Dit enkel in zoverre alle betrokkenen dit verantwoord vinden.
  5. Zodra de overheid de scholen weer volledig openstelt, zal Spirare ook weer alle jongeren ontvangen op Spirare.

Wij hopen uiteraard dat de situatie weer snel zal wijzigen. Zodra de scholen weer opengaan, zal Spirare ook weer volledig opengaan op locatie. Wij houden in eerste instantie rekening met een termijn van 6 weken en maximaal tot het begin van het volgende Spirare jaar.

Met het vooruitzicht op de heropening van de Spirare locatie en het nieuwe Spirare jaar, dat 24 augustus zal aanvangen, houden wij de mogelijkheden van intakegesprekken open zodat nieuwe Lifetrackers tijdig een PGB kunnen aanvragen. De intakegesprekken zullen dan mogelijk op een aangepaste wijze plaatsvinden (bijvoorbeeld telefonisch of Skype).

Het secretariaat (06-27872773) en de administratie (06-42358170) blijven bereikbaar. Indien je niet direct telefonisch contact hebt gekregen gelieve een terugbelverzoek te sturen naar secretariaat@spirare.org of administratie@spirare.org

Met vriendelijke groet,

Spirare Talent Valley


TRAININGEN

In de komende maanden geeft Spirare een 2 daagse training over Hoogbegaafdheid en een 6 daagse training Let’s Go Experience (ervaringsgericht coachen Spirare Stijl). Wij hopen hiermee onze kennis te mogen delen met anderen zodat er ook buiten Spirare betere oplossingen komen voor Hoogbegaafde jongeren.
Meer informatie


DROPOUT FESTIVAL 2021 (GEANNULEERD)
Meer informatie