Spirare is ervan overtuigd dat het elkaar inspireren van essentieel belang is op de weg van innovatie en duurzaamheid. Een mogelijkheid hebben je te uiten en hiervoor waardering te krijgen wordt steeds belangrijker. Spirare wil deze ontwikkeling echter verder doordrijven. Spirare wil mogelijkheden bieden om te ervaren, te leren en te doen in uitermate stimulerende omgevingen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame mens en een duurzame wereld. Spirare Valley in Venlo is daarbij het startpunt!


De locatie in Venlo biedt momenteel ruimte voor co-creatie ateliers, praktijkruimten en werkplekken die in de komende jaren verder worden uitgebreid. Deze ruimte wordt geboden aan zelfstandige ondernemers die de visie van Spirare ondersteunen en die in hun werk drijfveren en emoties weten bloot te leggen en daarmee ons natuurlijk navigatie mechanisme weten te prikkelen.

 

Ervaringspark
In Spirare Valley zal in de toekomst een ervaringspark worden geïntegreerd, met een groot ervaar-, leer- en doe-park en een veelheid aan activiteiten. Maatschappelijke trends zoals Sociale innovatie, Co-creatie, Innovatie, Duurzaamheid, Maatschappelijk ondernemen, Een leven lang leren worden geïntegreerd in een alomvattend 'leisure en life-awareness' concept.

 

Het ervaringspark brengt de beoogde maatschappelijke trends tot leven waarbij bewustwording en emoties de bezoekers weten te boeien. De uitgebreide leeromgevingen geven de mogelijkheden aan de bezoekers zich hier verder in te verdiepen. De bedrijfs- en praktijkruimten op het terrein zorgen daarbij voor een directe co-creërende innovatieve broedplaats. Het park gaat vorm krijgen door een vergaande vorm van co-creatie binnen het Spirare concept. Er bestaat dus geen vastomlijnd finaal plan dat de creativiteit zou kunnen beperken.

 

Nieuwe ideeën voor de invulling van het ervaringspark worden aangedragen door bezoekers, LifeTrackers, co-creators, bedrijven en andere betrokkenen. Ook de realisatie van deze ideeën vinden plaats door inbreng van verschillende individuen en organisaties. Ideeën kunnen hierbij betrekking hebben op decoraties of op geheel nieuwe belevingswerelden in het park. Ook verlichting, kunst, technische innovaties, cursussen, muziek, tuinen en andere objecten kunnen onderwerp van ontwikkeling worden. De realisatie hiervan kan plaatsvinden door de bedenkers, of in de vorm van leer-/ontwikkeltrajecten worden gegoten. Waar nodig en mogelijk kan realisatie door of met professionele partijen plaatsvinden. Voor sommige deelprojecten zullen we hierbij ook denken aan crowdfunding. 

 
Het ervaringspark bestaat uit:

 

  • Ervaar! de bezoeker maakt kennis met de de wereld van emoties en drijfveren. Emoties worden uitgelegd, verbanden tussen emoties worden getoond zodat je als bezoeker jezelf beter leert kennen en begrijpen. Je ervaart hoe licht, kleuren, kunst, muziek en andere factoren invloed hebben op je gevoelens. Je maakt kennis met de passies van onze co-creators en "hun"" verhaal. Het themapark maakt je daarnaast bewust van de belangrijke maatschappelijke trends, veelal ingegeven door onze emoties, die een transformatie van onze samenleving inluiden.

 

  • Leer! de levende leeromgeving is vervlochten met het themapark en de co-creatie ateliers van de vele zelfstandige ondernemers. Dit maakt Spirare Valley tot een ideale omgeving om diverse leertrajecten en workshops te ervaren. Geïnspireerd door de ervaringen in het themapark wordt je geroepen om deel te nemen. Talent Valley biedt hierbij een bijzonder ontwikkelingstraject voor zeer getalenteerde jongeren waarbij hun creativiteit en drang naar innovatie ten volle tot haar recht komt.

 

  • Doe! een inspirerende groep van zelfstandige ondernemers is gevestigd in Spirare Valley. Zij dragen hun passie uit vanuit de vele co-creatie ateliers, studio's, de landschapstuin of vanuit een sfeervolle praktijk- of bedrijfsruimte. Zij bieden leer-werktrajecten aan en tonen hun passie en drijfveren in de vele workshops en leertrajecten.

 

 


Top