Om van het initiatief Spirare een succes te maken, streven wij naar een organisatie die dynamisch, zelfsturend en zelflerend is met een natuurlijke betrokkenheid voor elkaar en voor het geheel. Een organisatie waarin initiatieven en drijfveren van alle betrokkenen tot hun recht komen en ook kansen krijgen om verder te ontwikkelen. Waar mogelijk zal de organisatie deze initiatieven ook organisatorisch en financieel ondersteunen. Aan iedereen wordt de ruimte geboden om zich in te zetten voor de activiteiten en doelstellingen die in het verlengde liggen van hun persoonlijke drijfveren. 

 
Spirare wil een omgeving faciliteren waarbinnen de individuele aspiraties van gepassioneerde professionals tot een collectieve ambitie worden gesmeed. Spirare wil zich met deze groep van zeer betrokken personen verbinden op een wijze waarop alle betrokkenen voldoening vinden. Deze betrokkenen worden uitgenodigd, opgeleid, geïnspireerd en gestimuleerd om vanuit (en met behoud van) hun eigen identiteit, aspiraties (bezieling, visie, drijfveren) en deskundigheid met elkaar samen te werken op basis van een collectieve ambitie.

 


Top