Spirare biedt een levende ontwikkelomgeving die wordt gevormd door zelfstandige ondernemers / professionals (co-creators) met een uitgesproken passie voor hun eigen ambacht of dienstverlening. Deze personen leven, leren en werken (of wensen dit) in het verlengde van hun eigen bezieling en drijfveren. Ze ambiëren het uitdragen van kennis en inzichten. Zij zijn innovatief, creatief en inspirerend. 

 

Een Spirare co-creator heeft een eigen specialisatie die steeds weer verschillend is van andere co-creators binnen de Spirare omgeving. Hierdoor is er sprake van diverse activiteiten binnen Spirare die de levende ontwikkelomgeving haar veelzijdigheid geeft. In dit kader kan bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten en/of ambachten worden gedacht: Industrial Designer, Architect, Muzikant, Acteur, Programmeur, Managementconsultant, Ondernemer in duurzaamheid, Kunstschilder, Financieel specialist, Beeldhouwer, Boogschieter, Speltherapeut, Fitness Professional, Adventure & Sports Ondernemer, Nieuwe Media Specialist, Fotograaf, Mode ontwerper, 3D printer specialist, Meditatie trainer, Filosoof, Lifestyle specialist, Journalist, Sociaal-fiscaal adviseur, Feng Shui expert en uiteraard nog veel meer.

 
De Spirare co-creators hebben ateliers en/of praktijkruimten binnen de beschikbare ruimten van Spirare. Deze maken onderdeel uit van de ontwikkelomgeving en de co-creators ondersteunen bij de ontwikkel-, leer-, en werktrajecten als LifeGuide (coach, workshopgever en trainer). Daarnaast organiseren zij in samenwerking met Spirare een grote diversiteit aan Themadagen (zie ook 'Theme Days'). 


Benefits

Spirare vindt het belangrijk dat de LifeGuides zo veel mogelijk vrijheid, flexibiliteit en experimenteerruimte ervaren zodat creativiteit volop de ruimte krijgt en de juiste nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Co-creators kunnen daarnaast:

  • het Spirare logo gebruiken
  • zich onder de gemeenschappelijk vlag van Spirare naar buiten presenteren en gezamenlijk (multidisciplinaire) projecten uitvoeren
  • deelnemen aan inspirerende bijeenkomsten
  • ondersteuning ontvangen in de vorm van persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • lid worden van een platform voor het uitwisselen van ideeën en voor het leggen van contacten met andere co-creators
  • ondersteuning ontvangen vanuit de centrale website, marketing en communicatie

 

Wij komen graag in gesprek met ondernemers die:

  • zich aangesproken voelen door ons maatschappelijk initiatief
  • een uitgesproken passie hebben voor hun professie of beroep
  • de drijfveren, gave en de wil hebben om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de LifeTrackers en de personen om hen heen
  • meer willen weten over de wederzijdse verwachtingen binnen een samenwerking

 

Neem contact op via het contactformulier voor meer informatie.


Top