Spirare; een sfeervolle en inspirerende omgeving als vertrekpunt om samen op weg te gaan naar een nieuwe duurzame wereld. Spirare bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 'Spirare Talent Valley' zorgt er op inspirerende wijze voor dat hoogbegaafde talenten behouden blijven voor de maatschappij en inzetbaar zijn voor vooruitstrevende organisaties door middel van een niet-traditionele ontwikkelomgeving.

  • 'Spirare Business Valley' richt zich op organisatieontwikkeling en (sociale) innovatie binnen organisaties en het bedrijfsleven. Innovatielabs met medewerking van onze vele getalenteerde LifeTrackers (jongeren) kunnen een nieuwe toekomst voor uw organisatie inluiden.

  • 'Spirare Inspiration Valley' biedt personen van alle leeftijden de mogelijkheid om zich te heroriënteren op studie, werk of een nieuwe passievolle levensinvulling.

  • En onder de noemer 'Theme Days' organiseert Spirare inspirerende themadagen met zeer gevarieerde onderwerpen en mogelijkheden. De activiteiten en de workshops op deze themadagen worden in samenwerking met onze gepassioneerde LifeGuides (co-creators/ondernemers) ingevuld.

Het Spirare Logo

Ontdekken is al eeuwen eigen aan de mens. De mens beschikt over een eigen navigatiesysteem, een unieke eigen code waarin zijn rol en mogelijkheden liggen besloten. Dit navigatiesysteem stuurt spiraalsgewijs (Fibonacci - de gulden snede in de natuur) onze ontwikkeling aan. Deze spiraal komt dan ook terug in het logo van Spirare. De betekenis van Spirare is ademhalen, 'to breathe life into' (Latin), maar komt ook terug in 'inspiration' en ‘aspirations'. Het logo is ontworpen door Rodrigo Maselli.


Top