Spirare heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en ondersteunen van hoogbegaafden, zowel binnen als buiten de schoolse kaders. Wij delen graag onze kennis en ervaringen met scholen en instanties die (vermoedelijk) een hoogbegaafde jongere in de klas hebben en advies en/of ondersteuning wensen. Samen gaan wij daarbij op zoek naar een passende en wenselijke oplossing voor de leerling, de school, instanties en de omgeving.  

 

Wij bieden daarnaast, waar nodig, meer informatie over hoogbegaafdheid, handvaten voor de begeleiding en ondersteuning voor de leerkracht / docent.  


Inhoud

 • informatie in de vorm van lezingen en workshops over hoogbegaafdheid aan leerkrachten/docenten/interne begeleiders en ouders
 • handvaten in verband met de specifieke problematiek van de leerling
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van een individuele leerlijn
 • observatie in de klas

 

Tevens bieden wij voor scholen die oog hebben voor, en begaafde leerlingen passend willen ondersteunen: 

 • ontwerpen voor een richtinggevend kader voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van individuele leerlijnen
 • handvaten voor de specifieke zorg
 • informatie over de problemen die zich kunnen voordoen
 • informatieve workshops over hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling e.d. voor de leerkrachten/docenten / interne begeleiders / Remedial Teachers / ouders
 • ondersteuning bij het inrichten van een vroegtijdig signaleringssysteem
 • ondersteuning bij het invoeren van een strategie voor het zorg/begeleidingstraject

 
Meer informatie en tarieven kunnen worden opgevraagd via secretariaat@spirare.org.

 


Top