Skip to content

Privacy Statement – Spirare Valley B.V.

Versie 1 – 1 september 2021

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy in verband met het bezoek aan deze website te beschermen. Op deze pagina laten wij weten of er door ons gegevens worden verzameld met betrekking tot uw bezoek aan deze website, en waarom deze gegevens worden verzameld.

Dit privacy beleid is van toepassing op deze website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Spirare Valley B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Spirare Valley B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers bij het gebruik van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vraag wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde gerenommeerde partij. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens van andere personen waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van privacy gevoelige “cookies” (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst met persoonlijke gegevens).

Doeleinden

Spirare Valley B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij van tevoren uw toestemming hiervoor is verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Alle bezoekers wordt de mogelijkheid geboden tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons op deze website is verstrekt.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen – E-mail: Secretariaat Spirare