Skip to content
Opleiding Track- en LifeGuide

Opleiding Track- & LifeGuide Ervaringsgericht leren begeleiden en navigeren

Opleiding Track- en LifeGuide


Iets voor jou?

Tijd om te leven! In plaats van geleefd te worden

LET’s GO X-perience – Track- en LifeGuide is een opleiding waarin je ervaringsgericht wordt opgeleid tot Track- of LifeGuide vanuit de visie, filosofie en de levensstijl van Spirare. Een levensstijl vanuit een nieuw ontwikkel- en leerperspectief gebaseerd op menselijkheid zodat je bent voorbereid op de toekomst. De opleiding kenmerkt zich door:

 • Focus op persoonlijke ontwikkeling en leven vanuit de ‘Spirare levensstijl’;
 • Specifieke kennis over HB, HSP en het nieuwe mensbeeld;
 • Ervaringsgericht leren coachen;
 • Vooral veel praktische handvatten die je direct gaat toepassen.

Weer verbinding maken met jouw wel-zijn en bezieling om zo van betekenis te zijn in een mensgerichte samenleving. Hoe navigeer je naar deze levensstijl vanuit waar je nu staat en hoe vertaal je dit naar jouw rol als Track- of LifeGuide? Wellicht ben je thema’s al eerder tegengekomen. De vraag is echter: In welke mate heb je de kunst van deze onderwerpen geïntegreerd en gemanifesteerd als levensstijl en pas je deze toe als Guide?

Wat kan je verwachten?

De opleiding kent 9 modules die over twee routes worden behandeld. In totaal duurt de opleiding ongeveer 1,5 jaar.

9 Modules
 1. Introductie & kennismaking
 2. Mensbeeld & ontwikkelingspsychologie
 3. Doelgroep: kenmerken HSP/ (C)HB
 4. Specifieke thema’s, denk o.a. aan:
  – Omgaan met weerstand
  – Depressie & suïcidaliteit
  – Ethische dilemma’s
  – Bij jezelf blijven in gesprekken
 5. Landscape Spirare Talent Valley, denk o.a. aan:
  – Werkwijze Spirare
  – Kwaliteitsnormen
  – Financiering via PGB
  – Rapportages schrijven
 6. Ervaringsgericht Coachen
 7. Ervaringsgericht Navigeren
 8. De 10 + 1 Ervaringsdimensies
 9. Workshops geven (specifiek voor LifeGuides)

Deze opleiding kent twee opeenvolgende routes.

ROUTE 1 – LET GO & LET’s GO

X-periencing to let go and to live your life again in freedom

Tijdens deze route sta jij centraal. Hier ervaar je welke patronen, belemmerende overtuigingen, gewoonten, ladingen/blokkades je mag loslaten om weer vanuit je pure zelf te leven. Wanneer je echt vanuit jezelf leeft en werkt, kan je als voorbeeld dienen voor de jongeren en ben je een stevige baken om er voor hen te zijn wanneer zij je nodig hebben. 

SETUP route 1:
– 6 Meet-ups
– 4 Theme days
– 2 Compass Coaching (1,5 hours)
– 1  X-ploring Spirare day
– 2 Daily life coaching

Route 2 – LET’s PLAY

X-periencing to guide @WORK & in daily Life

Na het volgen van de eerste route staat jouw rol als Guide centraal waarin je jongeren in de dagelijkse praktijk als gids hun weg laat bewandelen vanuit wie ze zijn. Je gaat experimenteren en ontdekken in de praktijk en ontvangt praktische handvatten vanuit de Spirare aanpak: De X-perience cyclus van creëren, doorleven, loslaten en finetunen.

SETUP route 2:
– 4 Check-ins
– 1 Meet-up
– 2 Coaching @Work (1,5 hours)
– 2 Daily Life Coaching (2 hours)
– 2 Day X-Sum-up & Outdoor Vision Quest (incl. overnachting)

Required: 20 days Work X-perience (8 hours a day)

EXTRA (5 gast workshops):
– Infinity Breathing
– Boksen
– Vitality
– Doelgroep HB & HS, impact gemeenten
– Outdoor Quest

Resultaat

Na het succesvol afronden van de opleiding bestaat er de mogelijkheid om bij Spirare de rol van Track- of LifeGuide te vervullen. Uiteraard is dit afhankelijk van vraag en aanbod op dat moment bij Spirare. Uiteraard kan je ook zelfstandig als Guide aan de slag. Nu op een manier vanuit puurheid, vanuit een toekomstbestendige aanpak waarbij je jongeren en volwassenen kan ondersteunen door hen te navigeren vanuit wie ze zijn het wat bij hen past. Aangezien ervaringen lastig onder woorden zijn te brengen verwijs ik je graag naar de Testimonials van deelnemers van de Spirare Journeys.

Organisatie

Spirare biedt figuurlijk en letterlijk rust, ruimte en een luisterend oor. Gelijkwaardig en samen op pad waarbij je wel zelfstandig vanuit ervaringen leert navigeren naar een leven waarin je weer mens kan zijn, kan zijn wie je bent en doen wat bij je past. Met een team van Guides die deze reis zelf ook doorleven. In een organisatie waar menselijkheid in het DNA zit en waarbij er zorg en aandacht is zonder dat het als zodanig wordt bestempeld. Een andere manier van denken en handelen die je alleen maar kan ervaren.

De opleiding tot Track- en LifeGuide valt onder Spirare. Een ontwikkelomgeving voor jongeren met kenmerken van creatieve (hoog)begaafdheid en hoog sensitiviteit in de leeftijd van 5 – 30 jaar. Een plek waar zij dankzij rust, ruimte en een luisterend oor weer zichzelf kunnen zijn. Zij worden aan de hand meegenomen om vanuit ervaringen zelf te leren navigeren naar een betekenisvol leven voor zichzelf en de maatschappij, door een team van Guides die deze reis zelf ook doorleven. De TrackGuides, die deze jongeren bijstaan, volgen een jaar lang een intensieve LET’s GO Journey om zich de ervaringsgerichte werkwijze eigen te maken. Deze opleiding is hiervan afgeleid.

Data

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er in september 2022 gestart worden met de opleiding. Data worden hiervoor nog bekend gemaakt.

Kosten

Route 1:          € 5000,- (incl. btw)
Route 2:          € 4.500,- (incl. btw)
Totaal:          € 9.500,- (incl. btw)

De opbrengst zal bijdragen aan het verder vormgeven van het Spirare Life Awareness Park en de opvang van onze (hoog)begaafde en sensitieve jongeren die het zo hard nodig hebben. Onderstaande bedragen zijn inclusief lunch, thee & koffie. In overleg bestaat er ook de mogelijkheid om de opleiding extern te ontvangen, kosten voor eten en drinken en de locatie zijn dan exclusief. 

Overige informatie

De opleiding wordt verzorgd op het Life Awareness Park in Heibloem. Op deze manier ervaar je enerzijds om er even helemaal uit te zijn in een rustieke natuurlijke omgeving. Anderzijds maak je gelijk kennis met onze jongeren, medewerkers en onze cultuur. LET’s GO en schrijf je in. Wij zijn al enthousiast! Mocht jij nog vragen hebben, stel ze gerust en neem contact op met Bart Frumau-Luckman via 06-22944262. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding en vol is vol.

Naam *
Email *
Telefoon *
Opleiding Track- en LifeGuide - Verzoek om contact / informatie
Opmerkingen