Ieder mens heeft een intern kompas dat hem steeds weer terug wil leiden naar zijn eigen natuur. Als mensen hun leven inrichten in de richting die hun intern kompas aanwijst, worden ze gedreven, vitaal, en leven, leren en werken zij met passie. Iedereen kan ervaren hoe het is als studie niet als studie voelt, en werk niet als werk voelt, maar juist onuitputtelijke energiebronnen lijkt aan te boren.


De programma's die Spirare aanbiedt zijn ontwikkeld om jou als student/jongere te leren hoe jij met jouw interne kompas kan navigeren en jouw eigen ontwikkeling kunt aansturen. Het stimuleert daarnaast jouw eigen ondernemerschap en creativiteit en ondersteunt bij het maken van de juiste studie- of loopbaankeuzes. Tevens biedt Spirare mogelijkheden om jou gedurende de tijd voor je begint aan een nieuwe studie te ondersteunen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Momenteel bieden wij de volgende programma's aan:

 1. In Between Studies
 2. Gap Year

1. In Between Studies

(voor studenten die in het eerste studiejaar uitstromen)


Na het stoppen met je studie duurt het vaak een aantal maanden voor je met een nieuwe studie kunt beginnen. En omdat het kiezen van de juiste studie zeker niet eenvoudig is, biedt Spirare begeleiding bij de keuze van een nieuwe studierichting, persoonlijke ontwikkeling en het delen van levenservaring en avontuur met gelijkgestemden.

Programma

Het 'In Between Studies Programma' is ontwikkeld om te ondersteunen bij een nieuwe studiekeuze en levenskeuze. Belangrijke onderdelen zijn:

 • persoonlijke ontwikkeling, ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat jouw wensen zijn
 • leren navigeren op jouw eigen interne kompas
 • het uitdagen en stimuleren van jouw eigen ondernemerschap en creativiteit

Er zijn twee trajecten mogelijk, een individueel traject ('Life Track') en een individueel + groepstraject ('In Between Studies' traject).

 1. De 'Life Track' bestaat uit drie gesprekken, begeleid door een aantal onderzoeken om jouw interne kompas bloot te leggen. Op basis hiervan werken we toe naar het In‐Je‐Element‐Profiel. In dit profiel wordt beschreven wat de richting is die het interne kompas aanwijst. Het vormt een leidraad voor studie-, loopbaan- en levenskeuzen.

 2. Tijdens het ‘In Between Studies’ traject doorloop je het individuele 'Life Track' en daarnaast ga je inspirerende, boeiende activiteiten en avonturen aan met je medestudenten. Deze activiteiten staan in het teken van persoonlijk leiderschap, leren navigeren, communiceren vanuit dialoog, brainstormen, inspiratie en out of the box denken. Jouw ondernemerschap en creativiteit wordt uitgedaagd door nieuwe ideeën en projecten te bedenken die je zelf of met andere deelnemers mag realiseren. Voor wie dat wenst is er tevens ruimte voor activiteiten op gebied van sport, muziek, kunst en andere disciplines.

Tijd en Kosten

Het ‘In Between Studies’ programma loopt van maart t/m juni. Tussentijds instromen is mogelijk. Je kunt er ook voor kiezen om eerst de 'Life Track' te doorlopen en vervolgens het 'In Between Studies Programma' te volgen.

De kosten voor de inschrijving en het intakegesprek bedragen 150 euro (excl. Btw). De kosten voor het 'In Between Studies Programma' en het 'Life Track Programma' zijn in overleg beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.


---------


2. Gap Year

(Persoonlijke ontwikkeling – Studiekeuze – Internationale uitwisseling)

Het Gap Year is voor:

 • jongeren die net het voortgezet onderwijs achter de rug hebben en nog niet willen gaan studeren of werken, maar op zoek zijn naar een tussenjaar waarin zij zich zelf beter willen leren kennen om daarna bewuste keuzes te kunnen maken welke richting zij op willen. Ook kan een leer-/werkstage deel uit maken van dit jaar.

 • studenten die in het eerste studiejaar uitstromen (zie ook 'In Between Studies').

Het 'Gap Year' heeft vooral een meerwaarde voor jongeren die kenmerken bezitten van (hoog)begaafdheid, hoogsensitiviteit of een ongewoon profiel en blijk geven van bijzondere creativiteit. Jongeren die veel behoefte hebben aan afwisseling en veelzijdigheid. Jongeren die school (mogelijk) hebben ervaren als een catastrofe of er met tegenzin aan hebben deelgenomen. Het betreft een doelgroep die behoefte heeft aan niet traditionele oplossingen omdat hun wijze van leren significant afwijkt van de gebruikelijke leermethoden. Zij hebben een manier van denken en handelen die ongebruikelijk is en derhalve veelal niet aansluit bij de traditionele leer- en werk omgevingen. Hierdoor missen zij de aansluiting met het onderwijs en werkomgevingen. Met het 'Gap Year' wil Spirare beter aansluiten en voorzien in hun behoeften.

Programma

In de eerste 3 maanden wordt het 'Life Track Programma* doorlopen. Daarnaast leer je projectmatig werken aan uitdagende nieuwe ideeën die je zelf met andere deelnemers hebt bedacht en kun je je laten certificeren in PRINCE2 (projectmanagement). Er worden gedurende het programma wekelijks diverse workshops aangeboden op gebied van o.a. persoonlijk leiderschap, communicatie, beslissen; hoe doe je dat?, filosoferen, quantumtheorie) en er worden groepsactiviteiten aangeboden, zowel sportief, creatief als recreatief. Er zijn tevens mogelijkheden op gebied van stages en externe opdrachten.

Wat brengt het je:

 • Inzicht in je eigen drijfveren, je sterke punten, je motivatiepatroon, zone van de naaste ontwikkeling
 • Grondpatroon natuurlijke begaafdheid, personal blueprint, destiny point out
 • Het geeft richtingsgevoel en maakt je vertrouwd met je centrale drijfveer, je leert navigeren op je eigen emoties
 • In‐Je‐Element‐Profiel: persoonlijk bestemmingsplan / loopbaan- / studiekeuze oriëntatie
 • Het geeft aanleiding tot een bewuste levensstijl waarin je kunt blijven groeien
 • Aanzet tot ondernemerschap, kennis van projectmanagement
 • Uitwisseling en vriendschap met andere studenten/jongeren

Tijd en kosten

Het 'Gap Year' loopt van september t/m juni. Tussentijds instromen is het gehele jaar mogelijk.

De kosten voor de inschrijving en het intakegesprek bedragen 150 euro (excl. Btw). De kosten voor het 'Gap Year Programma' en het 'Life Track Programma' zijn in overleg beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.


*Zie ook de pagina Life Track voor meer informatie over het individuele programma.


Top