De Spirare Innovation Pitch is een innovatielab dat bestaat uit de getalenteerde LifeTrackers (jongeren) binnen Spirare Talent Valley, geïnteresseerde ondernemers en andere betrokkenen die voor uw organisatie een Innovation Pitch doen.

 

De Innovation Pitch wordt vormgegeven in meerdere sessies met de betrokken deelnemers die zich gaan buigen over de door de ondernemer aangereikte uitdaging voor innovatie binnen zijn organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen / vraagstukken zijn die binnen de huidige organisatie niet kunnen worden opgelost omdat er de tijd of kennis en kunde niet voor aanwezig is. De Innovation Pitch is er op gericht om d.m.v. een andere kijk en invalshoek te komen tot orginele en creatieve oplossingen. 

 

De Innovation Pitch kan worden vormgegeven in diverse mogelijkheden, passend bij uw bedrijf en uw vraagstukken. Voor vragen, voorstellen en een prijsopgave kan worden gemaild naar: secretariaat@spirare.org.


Top