Spirare Business Valley wil de samenwerking met organisaties opzoeken om samen te werken aan een duurzame wereld, waarin individuen werken in het verlengde van hun drijfveren en binnen organisaties een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het verlengde van een gedeelde missie en visie.

Spirare wil dit realiseren door o.a.:

  • organisaties (onderwijs, zorg, bedrijven) in onze samenleving te inspireren en te ondersteunen zich zo te organiseren en in te richten, dat mensen de gelegenheid en de ruimte krijgen, om te leven, te leren en te werken vanuit hun eigen aspiraties, drijfveren en daarmee de mogelijkheid krijgen een bijdrage te leveren aan de visie van de organisatie waar ze voor werken.

  • LifeTrackers van 'Spirare Talent Valley' in te zetten voor complexe vraagstukken die binnen een organisatie niet opgelost (kunnen) worden, innovatie en samenwerkingen waar mogelijk en wenselijk (zie ook Innovation Pitch).

  • te ondersteunen bij het inrichten van een innovatie model waarbij de talenten binnen de organisatie benut worden voor het doorontwikkelen van de organisatie en haar producten en/of diensten.

  • workshops, lezingen en consults m.b.t. hoogbegaafdheid in de organisatie: de andersdenkende medewerkers en hoe deze in te zetten en te managen.

Top